صرافی اسپیناس
شرکت تضامنی صرافی ادریس محمدی و شرکاء
دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
به شماره : ۳۶۷۶۵۷ و شماره ثبت : ۵۲۵۳۲۹
اندرزگو ، روبروی سانا ، مرکز تجاری آوان سنتر ، طبقه همکف
تلفن تماس : ۷ ۲۲۲ ۰ ۲۲۲ (۰۲۱)

شماره حسابهای صرافی اسپیناس
نام صاحب حساب : شرکت تضامنی صرافی ادریس محمدی و شرکاء
 
نکات قابل توجه به هنگام واریز وجه به حساب های صرافی اسـپـیـنـاس :
  • قبل از اقدام به هرگونه واریز به حساب های صرافی جهت هماهنگی با صرافی تماس حاصل فرمایید/
  • به هنگام واریز وجه به هر یک از حساب های صرافی ، قسمت مربوط به بابت واریز در فیش بانکی تکمیل گردد/
  • فاکتور رسمی فقط بنام شخص واریز کننده که در فیش بانکی قید شده است ، صادر خواهد شد و لازم است وجه واریزی از حساب بانکی شخص واریز کننده به حساب صرافی منتقل شده باشد/به عبارت دیگر ، نام واریز کننده وجه و نام صاحب حساب بانکی و نام دریافت کننده فاکتور باید یکسان باشد/
  • به همراه داشتن اصل کارت شناسایی دارای کد ملی ( کارت ملی ، گواهینامه ، شناسنامه جدید ) برای شخص حقیقی و برای اشخاص حقوقی روزنامه رسمی آگهی تاسیس و تغییرات و کپی کد اقتصادی و معرفی نامه با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت الزامی است/
  • درخواست بازگشت وجه واریزی فقط بصورت حضوری بوده و پس از ارائه اصل رسید بانکی مبنی بر واریز وجه به حساب های صرافی ، فقط به شکل واریز به حساب شخص واریز کننده قید شده در فیش بانکی مقدور خواهد بود/