صرافی اسپیناس
شرکت تضامنی صرافی ادریس محمدی و شرکاء
دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
به شماره : ۳۶۷۶۵۷ و شماره ثبت : ۵۲۵۳۲۹
اندرزگو ، روبروی سانا ، مرکز تجاری آوان سنتر ، طبقه همکف
تلفن تماس : ۷ ۲۲۲ ۰ ۲۲۲ (۰۲۱)
صرافی اسپیناس
صـرافـی اسـپـیـنـاس
شرکت تضامنی صرافی ادریس محمدی و شرکاء
• مستقر در مجتمع تجاری آوان سنتر در بلوار اندرزگو
فعال از ساعت ۹ صبح الی ۵ عصر
پنجشنبه ها از ساعت ۹ صبح الی ۲ بعد از ظهر